حتی چندید بار هم بعد از دیدن این فیلم بازهم برای من تازگی دارد.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.